Riešenie havarijného stavu na ČOV Bidovce za účelom sfunkčnenia čistenia odpadových vôd v ČOV

Informácie

Názov zákazky:
Riešenie havarijného stavu na ČOV Bidovce za účelom sfunkčnenia čistenia odpadových vôd v ČOV
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
52 620,00 €
Hlavný CPV:
45252127-4 - Stavebné práce na čističkách odpadových vôd
Verejný obstarávateľ:
Obec Bidovce
MiestoDodania:
Bidovce
NUTS:
SK042 - Košický kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
12.01.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
18.01.2022 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.