Zemné a výkopové práce na plynárenských zariadeniach SPP-distribúcia, a.s. – lokalita č. 9 – Ilava, Púchov, Trenčín a lokalita č. 19 – Bytča, Čadca, Považská Bystrica (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky z mailovej adresy: lucia.vanisova@spp-distribucia.sk)

Informácie

Názov zákazky:
Zemné a výkopové práce na plynárenských zariadeniach SPP-distribúcia, a.s. – lokalita č. 9 – Ilava, Púchov, Trenčín a lokalita č. 19 – Bytča, Čadca, Považská Bystrica (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky z mailovej adresy: lucia.vanisova@spp-distribucia.sk)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Služby,StavebnéPráce
Verejný obstarávateľ:
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
MiestoDodania:
Ilava, Púchov, Trenčín, Bytča, Čadca, Považská Bystrica
NUTS:
SK02 - Západné Slovensko

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
05.01.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
24.01.2022 12:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.