Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Považské kasárne Ružomberok, b.č.11 a 18 - náter striech (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 19.11.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Považských kasární Ružomberok, Zarevúca 2. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: - Ing. Igor Daniš, tel.: 0960 472 901, e-mail: igor.danis@mil.sk)

Informácie

Názov zákazky:
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Považské kasárne Ružomberok, b.č.11 a 18 - náter striech (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 19.11.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Považských kasární Ružomberok, Zarevúca 2. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: - Ing. Igor Daniš, tel.: 0960 472 901, e-mail: igor.danis@mil.sk)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
28 380,00 €
Hlavný CPV:
45442000-7 - Nanášanie ochranných vrstiev
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Ružomberok
NUTS:
SK031 - Žilinský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
10.11.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
29.11.2021 14:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.