Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, kasárne SNP, budova č. 8 - obnova hygienických náterov a oprava obkladu a dlažby (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 18.11.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární SNP, ul. ČSA Podháj. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK, tel.: 0960/482 591, e-mail: vladimir.kralik@mil.sk)

Informácie

Názov zákazky:
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, kasárne SNP, budova č. 8 - obnova hygienických náterov a oprava obkladu a dlažby (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 18.11.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární SNP, ul. ČSA Podháj. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK, tel.: 0960/482 591, e-mail: vladimir.kralik@mil.sk)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
27 786,87 €
Hlavný CPV:
45453100-8 - Renovačné práce.
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Martin
NUTS:
SK031 - Žilinský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
05.11.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
25.11.2021 14:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.