Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, kasárne SNP, budova č. 36, špeciálny objekt pre výuku a budova č. 119, kryté vodné cvičisko - obnova náterov v bazénoch (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 12.10.2021. Zraz účastníkov bude o 11,00 hod. pred vstupom do kasární. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK, tel.: 0960/482 591, e-mail: vladimir.kralik@mil.sk (kvôli zabezpečeniu vstupu je nutné sa nahlásiť vopred, najneskôr do 11.10.2021 do 10:00, meno, priezvisko,číslo OP))

Informácie

Názov zákazky:
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, kasárne SNP, budova č. 36, špeciálny objekt pre výuku a budova č. 119, kryté vodné cvičisko - obnova náterov v bazénoch (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 12.10.2021. Zraz účastníkov bude o 11,00 hod. pred vstupom do kasární. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK, tel.: 0960/482 591, e-mail: vladimir.kralik@mil.sk (kvôli zabezpečeniu vstupu je nutné sa nahlásiť vopred, najneskôr do 11.10.2021 do 10:00, meno, priezvisko,číslo OP))
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
11 995,00 €
Hlavný CPV:
45212212-5 - Stavebné práce na stavbe bazénov
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Martin
NUTS:
SK031 - Žilinský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
04.10.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
19.10.2021 14:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.