Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Zemianske Kostoľany, b.č.67 - opravy a údržba ústredného kúrenia - ZK - oprava elektrického kúrenia (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 07.10.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Kasární VÚ 1056, Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: - z. Milan Šuňal, tel.: 0960 346 454, e-mail: milan.sunal@mil.sk)

Informácie

Názov zákazky:
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Zemianske Kostoľany, b.č.67 - opravy a údržba ústredného kúrenia - ZK - oprava elektrického kúrenia (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 07.10.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Kasární VÚ 1056, Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: - z. Milan Šuňal, tel.: 0960 346 454, e-mail: milan.sunal@mil.sk)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
14 165,53 €
Hlavný CPV:
50720000-8 - Opravy a údržba ústredného kúrenia
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Zemianske Kostoľany
NUTS:
SK022 - Trenčiansky kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
01.10.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
19.10.2021 14:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.