Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, budova č. 151 - modernizácia výťahov - PD + realizácia (obhliadka miesta plnenia: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky dňa 20.10.2021 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov: Stredisko prevádzky objektov Bratislava, oprávnená osoba Mgr. Ján Kšiňan, tel. č. 0960 317 111, e-mail: jan.ksinan@mil.sk. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)

Informácie

Názov zákazky:
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, budova č. 151 - modernizácia výťahov - PD + realizácia (obhliadka miesta plnenia: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky dňa 20.10.2021 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov: Stredisko prevádzky objektov Bratislava, oprávnená osoba Mgr. Ján Kšiňan, tel. č. 0960 317 111, e-mail: jan.ksinan@mil.sk. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
103 787,00 €
Hlavný CPV:
45111300-1 - Demontážne práce
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
30.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
25.10.2021 09:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.