Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - VÚ 3030 Mierovo - oprava obvodového systému ochrany objektu a reflektorov ku kamerovému systému, interkom, maják, osvetlenie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Mierovo. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš DŽUGAN, tel.: 0960/ 317 104, e-mail: lubos.dzugan@mod.gov.sk)

Informácie

Názov zákazky:
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - VÚ 3030 Mierovo - oprava obvodového systému ochrany objektu a reflektorov ku kamerovému systému, interkom, maják, osvetlenie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Mierovo. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš DŽUGAN, tel.: 0960/ 317 104, e-mail: lubos.dzugan@mod.gov.sk)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
15 000,00 €
Hlavný CPV:
50610000-4 - Služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Mierovo
NUTS:
SK021 - Trnavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
10.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
30.09.2021 14:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.