Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Levice, DK, b. č. 015 - údržba chátrajúcich budov (oprava vonkajších a vnútorných povrchov) - RŠÚ (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 17.septembra 2021 o 11,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika DOBROTOVÁ, tel.: 0960/430 450, e-mail: monika.dobrotova@mil.sk Záujemca musí nahlásiť telefonicky, prípadne emailom zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky a to najneskôr dňa 16.septembra 2021 do 10,00 hod.)

Informácie

Názov zákazky:
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Levice, DK, b. č. 015 - údržba chátrajúcich budov (oprava vonkajších a vnútorných povrchov) - RŠÚ (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 17.septembra 2021 o 11,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika DOBROTOVÁ, tel.: 0960/430 450, e-mail: monika.dobrotova@mil.sk Záujemca musí nahlásiť telefonicky, prípadne emailom zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky a to najneskôr dňa 16.septembra 2021 do 10,00 hod.)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
14 164,44 €
Hlavný CPV:
45216200-6 - Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Levice
NUTS:
SK023 - Nitriansky kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
10.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
23.09.2021 11:30

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.