Liptovská Teplá OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu (obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.09.2021 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy pri vstupe do objektu)

Informácie

Názov zákazky:
Liptovská Teplá OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu (obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.09.2021 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy pri vstupe do objektu)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
111 888,54 €
Hlavný CPV:
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Liptovská Teplá
NUTS:
SK031 - Žilinský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
06.09.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
27.09.2021 13:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.