Levice - Voľnočasový areál 5.ZŠ / I.Etapa - Detské ihrisko, časť "A" , "B" / (Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania zákazky, určených verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v termíne najneskôr do 28.07.2021 do 9.00hod.)

Informácie

Názov zákazky:
Levice - Voľnočasový areál 5.ZŠ / I.Etapa - Detské ihrisko, časť "A" , "B" / (Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania zákazky, určených verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v termíne najneskôr do 28.07.2021 do 9.00hod.)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
148 768,49 €
Hlavný CPV:
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Verejný obstarávateľ:
Mesto Levice
MiestoDodania:
Levice
NUTS:
SK023 - Nitriansky kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
21.07.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
05.08.2021 11:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.