Agentúra správy majetku Bratislava - MS Ruskov, b. č. 11 - oprava betónovej podlahy (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.7.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu MS Ruskov. Treba sa vopred nahlásiť a to do 19.7.2021 do 12:00 a poskytnúť číslo OP)

Informácie

Názov zákazky:
Agentúra správy majetku Bratislava - MS Ruskov, b. č. 11 - oprava betónovej podlahy (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.7.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu MS Ruskov. Treba sa vopred nahlásiť a to do 19.7.2021 do 12:00 a poskytnúť číslo OP)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
7 083,34 €
Hlavný CPV:
45262321-7 - Vyrovnávanie podláh betónom
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Nový Ruskov
NUTS:
SK042 - Košický kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
08.07.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
27.07.2021 14:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.