Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka, budova č. MS 39, 52 - kompletné opravy striech - RŠÚ (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. na ul. Duklianska 1, Nováky. O povolenie vstupu je potrebné požiadať najneskôr do 19.07.2021 do 10,00 hod.)

Informácie

Názov zákazky:
Agentúra správy majetku Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka, budova č. MS 39, 52 - kompletné opravy striech - RŠÚ (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.07.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. na ul. Duklianska 1, Nováky. O povolenie vstupu je potrebné požiadať najneskôr do 19.07.2021 do 10,00 hod.)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
33 326,68 €
Hlavný CPV:
45261910-6 - Opravy striech
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Nováky
NUTS:
SK022 - Trenčiansky kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
08.07.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
26.07.2021 13:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.