Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne - rekonštrukcia opravárenskej haly – projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred vstupom do objektu Duklianskych kasárni, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Záujem o obhliadku je potrebné oznámiť e-mailom kontaktnej osobe do 8.06.2021 do 12,00.)

Informácie

Názov zákazky:
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne - rekonštrukcia opravárenskej haly – projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred vstupom do objektu Duklianskych kasárni, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Záujem o obhliadku je potrebné oznámiť e-mailom kontaktnej osobe do 8.06.2021 do 12,00.)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Služby
Predpokladaná hodnota:
63 737,80 €
Hlavný CPV:
71221000-3 - Architektonické služby pre budovy
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
04.06.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
17.06.2021 14:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.