Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Hlohovec - odstránenie nedostatkov z OPaOS - elektrických zariadení budov - bleskozvody (Obhliadka sa uskutoční dňa 02.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do VÚ 4444, Dukelská 3613/7, 920 01 Hlohovec)

Informácie

Názov zákazky:
Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Hlohovec - odstránenie nedostatkov z OPaOS - elektrických zariadení budov - bleskozvody (Obhliadka sa uskutoční dňa 02.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do VÚ 4444, Dukelská 3613/7, 920 01 Hlohovec)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
16 584,79 €
Hlavný CPV:
50711000-2 - Opravy a údržba elektrických zariadení budov
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Hlohovec
NUTS:
SK021 - Trnavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
26.05.2021
Lehota na predkladanie ponúk:
21.06.2021 14:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.