Monitorovanie vstupu do prevádzky CA Gajary (Obhliadka miesta realizácie Diela je povinná, pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej Obhliadky, bude zo Súťaže vylúčený. Termín Obhliadky navrhovateľmi je stanovený na 22.11.2023 so zrazom navrhovateľov na vrátnici Centrálneho areálu Gajary o 10:30 h., kontaktná osoba: Ing. Zuzana Hulínová, tel. +421 945 506 940, zuzana.hulinova@nafta.sk. V prípade účasti na povinnej Obhliadke, je Navrhovateľ povinný minimálne 24 hod. vopred predložiť kontaktnej osobe uvedenej vyššie nasledovné informácie: meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a názov spoločnosti. Údaje sú potrebné pre vybavenie vstupov. Účastníci Obhliadky za navrhovateľov budú ustrojení podľa pravidiel bezpečnosti práce: pracovná obuv, odev, prilba.); (Možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom: 20.nov.2023)

Informácie

Názov zákazky:
Monitorovanie vstupu do prevádzky CA Gajary (Obhliadka miesta realizácie Diela je povinná, pokiaľ Navrhovateľ nesplní podmienku povinnej Obhliadky, bude zo Súťaže vylúčený. Termín Obhliadky navrhovateľmi je stanovený na 22.11.2023 so zrazom navrhovateľov na vrátnici Centrálneho areálu Gajary o 10:30 h., kontaktná osoba: Ing. Zuzana Hulínová, tel. +421 945 506 940, zuzana.hulinova@nafta.sk. V prípade účasti na povinnej Obhliadke, je Navrhovateľ povinný minimálne 24 hod. vopred predložiť kontaktnej osobe uvedenej vyššie nasledovné informácie: meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu a názov spoločnosti. Údaje sú potrebné pre vybavenie vstupov. Účastníci Obhliadky za navrhovateľov budú ustrojení podľa pravidiel bezpečnosti práce: pracovná obuv, odev, prilba.); (Možnosť získať doplňujúce informácie predpísaným spôsobom: 20.nov.2023)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Verejný obstarávateľ:
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
MiestoDodania:
Gajary
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
14.11.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
27.11.2023 22:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.