Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytových priestorov - kancelária C0-03 s plochou 12,15 m2 na 1. nadzemnom podlaží, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5 (prenechanie do užívania od 1. januára 2024)

Informácie

Názov zákazky:
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - prenájom nebytových priestorov - kancelária C0-03 s plochou 12,15 m2 na 1. nadzemnom podlaží, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5 (prenechanie do užívania od 1. januára 2024)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota:
75,00 €
Verejný obstarávateľ:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
09.11.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
21.11.2023 12:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.