Obnova kontajnerových čerpacích staníc (Obhliadky vybraných miest plnenia predmetu zákazky sú pre navrhovateľov povinné. Obhliadky sa uskutočnia vo vybraných miestach plnenia predmetu zákazky nasledovne: 1.) Poprad, dňa 06.11.2023 o 13:00 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Železničná 2, Rušňové depo Poprad; 2.) Humenné, dňa 07.11.2023 o 08:30 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Tolstého 1, Rušňové depo Humenné; 3.) Čadca, dňa 13.11.2023 o 10:00 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Slovanská cesta, Rušňové depo Čadca; 4.) Skalica, dňa 13.11.2023 o 14:30 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Nádražná 261, Železničná stanica Skalica. Kontaktná osoba pre obhliadku: Žikla Peter, tel. č.: 0910 956 303, e-mail: zikla.peter@slovakrail.sk . Obhliadky sa môže zúčastniť navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená osoba navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.)

Informácie

Názov zákazky:
Obnova kontajnerových čerpacích staníc (Obhliadky vybraných miest plnenia predmetu zákazky sú pre navrhovateľov povinné. Obhliadky sa uskutočnia vo vybraných miestach plnenia predmetu zákazky nasledovne: 1.) Poprad, dňa 06.11.2023 o 13:00 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Železničná 2, Rušňové depo Poprad; 2.) Humenné, dňa 07.11.2023 o 08:30 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Tolstého 1, Rušňové depo Humenné; 3.) Čadca, dňa 13.11.2023 o 10:00 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Slovanská cesta, Rušňové depo Čadca; 4.) Skalica, dňa 13.11.2023 o 14:30 h. Stretnutie účastníkov obhliadky bude na adrese: Nádražná 261, Železničná stanica Skalica. Kontaktná osoba pre obhliadku: Žikla Peter, tel. č.: 0910 956 303, e-mail: zikla.peter@slovakrail.sk . Obhliadky sa môže zúčastniť navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená osoba navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.)
Druh postupu:
Výzva na predkladanie ponúk
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Verejný obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
MiestoDodania:
Poprad, Čadca, Humenné, Skalica, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Lučenec, Štúrovo, Margecany, Kraľovany, Fiľakovo, Vrútky
NUTS:
SK - SLOVENSKO

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
25.10.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
21.11.2023 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.