Obnova bleskozvodov a uzemnenia sond 3.stavby -2024 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 27.10.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 10.11.2023 do 12:00 hod.); (Obhliadka sa uskutoční dňa: 07/11/2023 o 10:30 – zraz na CAG. Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Jakubík, vladimir.jakubik@nafta.sk, mob. +421 908 421 666)

Informácie

Názov zákazky:
Obnova bleskozvodov a uzemnenia sond 3.stavby -2024 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 27.10.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 10.11.2023 do 12:00 hod.); (Obhliadka sa uskutoční dňa: 07/11/2023 o 10:30 – zraz na CAG. Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Jakubík, vladimir.jakubik@nafta.sk, mob. +421 908 421 666)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Verejný obstarávateľ:
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
MiestoDodania:
Gajary, Jakubov, Suchohrad
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
19.10.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
21.11.2023 12:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.