Podmienky obchodnej verejnej súťaže - stavba Mýtny domček, k.ú. Staré Mesto (uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 68,10 m2; Ohliadka nebytových priestorov sa bude konať v termíne 25. 10. 2023 o 10,00 h. Stretnutie záujemcov bude pred horným vchodom do stavby Mýtneho domčeka)

Informácie

Názov zákazky:
Podmienky obchodnej verejnej súťaže - stavba Mýtny domček, k.ú. Staré Mesto (uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 68,10 m2; Ohliadka nebytových priestorov sa bude konať v termíne 25. 10. 2023 o 10,00 h. Stretnutie záujemcov bude pred horným vchodom do stavby Mýtneho domčeka)
Druh postupu:
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota:
6 537,60 €
Verejný obstarávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
13.10.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
24.11.2023 15:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.