Podmienky obchodnej verejnej súťaže - nebytový priestor na Budyšínskej 1, k.ú. Nové Mesto (uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2; Ohliadka nebytového priestoru bude v termíne 27.10.2023 o 10,00 h. Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru)

Informácie

Názov zákazky:
Podmienky obchodnej verejnej súťaže - nebytový priestor na Budyšínskej 1, k.ú. Nové Mesto (uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2; Ohliadka nebytového priestoru bude v termíne 27.10.2023 o 10,00 h. Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota:
11 503,80 €
Verejný obstarávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
13.10.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
24.11.2023 15:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.