Obstaranie bankového úveru (objem do 200.000.000; ⅓ term loan, ⅔ revolving credit facility; splatnosť 5 rokov); (Vysvetlenie alebo doplnenie informácií je možné prostredníctvom e-mailu: alexandra.novakova@nafta.sk a to najneskôr do 17.10.2023 do 11.00 hod.); (Na základe uverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) Navrhovatelia doručením dokladovej časti ponuky Vyhlasovateľovi prejavia záujem o účasť v súťaži. V rámci 1. kola OVS sú Navrhovatelia povinní predložiť dokladovú časť ponuky, a to v termíne do: 18.10.2023 prostredníctvom oficiálneho nákupného portálu: https://nafta.1803sw.com)

Informácie

Názov zákazky:
Obstaranie bankového úveru (objem do 200.000.000; ⅓ term loan, ⅔ revolving credit facility; splatnosť 5 rokov); (Vysvetlenie alebo doplnenie informácií je možné prostredníctvom e-mailu: alexandra.novakova@nafta.sk a to najneskôr do 17.10.2023 do 11.00 hod.); (Na základe uverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) Navrhovatelia doručením dokladovej časti ponuky Vyhlasovateľovi prejavia záujem o účasť v súťaži. V rámci 1. kola OVS sú Navrhovatelia povinní predložiť dokladovú časť ponuky, a to v termíne do: 18.10.2023 prostredníctvom oficiálneho nákupného portálu: https://nafta.1803sw.com)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Služby
Verejný obstarávateľ:
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK - SLOVENSKO

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
28.09.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
15.12.2023 11:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.