Odber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov

Informácie

Názov zákazky:
Odber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Služby
Predpokladaná hodnota:
199 000,00 €
Hlavný CPV:
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Verejný obstarávateľ:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
07.09.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
19.09.2023 09:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.