Dokumentácia EIA a poradenstvo pre zabezpečenie procesu posúdenia vplyvov navrhovaných činností projektu Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS na životné prostredie

Informácie

Názov zákazky:
Dokumentácia EIA a poradenstvo pre zabezpečenie procesu posúdenia vplyvov navrhovaných činností projektu Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji - DUNAJBUS na životné prostredie
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Služby
Predpokladaná hodnota:
56 667,00 €
Hlavný CPV:
90711400-8 - Služby na posudzovanie vplyvu na životné prostredie (EIA) v iných prípadoch ako v súvislosti so stavbou
Verejný obstarávateľ:
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji, Dunajská 127/18, Hamuliakovo 90043
MiestoDodania:
Hamuliakovo
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
19.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk:
30.11.2020 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.