Zabezpečenie stravovania pre detí MŠ a žiakov ZŠ v ZŠ s MŠ Hargašova 5 v Záhorskej Bystrici (predpokladaná hodnota zákazky vyjadruje max. príjem dodávateľa, ktorý môže získať v prípade uplatnenia všetkých opcií (t.j. 5 ročného trvania zmluvy) a pravidelného stravovania všetkých potenciálnych stravníkov. Ročný max. príjem dodávateľa je 1 496 666,67 EUR v prípade stravovania všetkých potenciálnych stravníkov. Reálny počet stravníkov bude závisieť od kvality poskytovania služieb (najmä chutného a zdravého jedla))

Informácie

Názov zákazky:
Zabezpečenie stravovania pre detí MŠ a žiakov ZŠ v ZŠ s MŠ Hargašova 5 v Záhorskej Bystrici (predpokladaná hodnota zákazky vyjadruje max. príjem dodávateľa, ktorý môže získať v prípade uplatnenia všetkých opcií (t.j. 5 ročného trvania zmluvy) a pravidelného stravovania všetkých potenciálnych stravníkov. Ročný max. príjem dodávateľa je 1 496 666,67 EUR v prípade stravovania všetkých potenciálnych stravníkov. Reálny počet stravníkov bude závisieť od kvality poskytovania služieb (najmä chutného a zdravého jedla))
Druh postupu:
Verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota:
7 483 333,35 €
Hlavný CPV:
55520000-1 - Služby hromadného stravovania
Verejný obstarávateľ:
Základná škola s materskou školou Hargašova 5, Hargašova 5, 841 06 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
04.05.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
29.05.2023 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.