Stropkov OO PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 26. 01.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Andrej Šima, telefón: +421 961 805 419, e-mail: andrej.sima@minv.sk ; a to pri vstupe do objektu Obvodného oddelenia PZ v Stropkove)

Informácie

Názov zákazky:
Stropkov OO PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 26. 01.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Andrej Šima, telefón: +421 961 805 419, e-mail: andrej.sima@minv.sk ; a to pri vstupe do objektu Obvodného oddelenia PZ v Stropkove)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
15 135,36 €
Hlavný CPV:
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Stropkov
NUTS:
SK041 - Prešovský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
23.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
08.02.2023 14:30

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.