Projekt LIFE NAT/SK/001306, Aktivita C.1 Obnova prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja - Návrh, výroba a dodanie hradidiel (2 ks oceľových hradidiel na línií B ramennej sústavy)

Informácie

Názov zákazky:
Projekt LIFE NAT/SK/001306, Aktivita C.1 Obnova prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja - Návrh, výroba a dodanie hradidiel (2 ks oceľových hradidiel na línií B ramennej sústavy)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
26 470,00 €
Hlavný CPV:
45223210-1 - Oceľové konštrukcie
Verejný obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
MiestoDodania:
Vojka nad Dunajom
NUTS:
SK021 - Trnavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
20.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
30.01.2023 09:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.