Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „OP“ a „OS“), revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a na základe normy STN 33 1610:200 (Obhliadka priestorov je možná v termíne 23.01.2023.- 24.01.2023 v pracovnej dobe (08.00-14.00 hod.). Presný termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred s kontaktnou osobou: Ing. Zuzana Noskovičová Tel. č., mail: +421 903 732 032, zuzana.noskovicova@marianum.sk)

Informácie

Názov zákazky:
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len „OP“ a „OS“), revízií elektrických zariadení v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a STN 33 1500:1990 a revízie elektrických spotrebičov v zmysle §13a Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z. a na základe normy STN 33 1610:200 (Obhliadka priestorov je možná v termíne 23.01.2023.- 24.01.2023 v pracovnej dobe (08.00-14.00 hod.). Presný termín obhliadky je potrebné si dohodnúť vopred s kontaktnou osobou: Ing. Zuzana Noskovičová Tel. č., mail: +421 903 732 032, zuzana.noskovicova@marianum.sk)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Služby
Predpokladaná hodnota:
55 812,00 €
Hlavný CPV:
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Verejný obstarávateľ:
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
19.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
30.01.2023 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.