GO a modernizácia TK7 a TK8 Premiestnenie a inštalovanie nových vzduchových chladičov oleja kompresorových jednotiek TK7 a TK8 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 23.01.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži. Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD) najneskôr do 2022 do 02.02.2023 do 12:00 hod. Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 23.01.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)

Informácie

Názov zákazky:
GO a modernizácia TK7 a TK8 Premiestnenie a inštalovanie nových vzduchových chladičov oleja kompresorových jednotiek TK7 a TK8 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 23.01.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži. Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD) najneskôr do 2022 do 02.02.2023 do 12:00 hod. Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 23.01.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Druh postupu:
Obchodná verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Verejný obstarávateľ:
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
MiestoDodania:
Slovenská republika
NUTS:
SK - SLOVENSKO

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
16.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
08.02.2023 12:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.