SVD G-N, st. Gabčíkovo, st. Čunovo a MVE Dobrohošť - Servis, opravy a údržba vybraných požiarnych zariadení (Vyhlasovateľ požaduje ukončenie plnenia predmetu súťaže do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu, resp. do vyčerpania finančného limitu 400.000 Eur bez DPH, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Vyhlasovateľ odporúča záujemcom/uchádzačom prihlásiť sa do súťaže pre účely podania ponuky najneskôr do 24 hodín pred lehotou na predkladanie ponúk. V prípade záujmu o predloženie ponuky je potrebné vyplniť Žiadosť o účasť v elektronickej aukcii (dopyte) na portáli PROEBIZ TENDERBOX. Po vyplnení žiadosti vyhlasovateľ vykoná kontrolu zadaných údajov a záujemcovi/uchádzačovi bude sprístupnené predloženie svojej ponuky.)

Informácie

Názov zákazky:
SVD G-N, st. Gabčíkovo, st. Čunovo a MVE Dobrohošť - Servis, opravy a údržba vybraných požiarnych zariadení (Vyhlasovateľ požaduje ukončenie plnenia predmetu súťaže do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu, resp. do vyčerpania finančného limitu 400.000 Eur bez DPH, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Vyhlasovateľ odporúča záujemcom/uchádzačom prihlásiť sa do súťaže pre účely podania ponuky najneskôr do 24 hodín pred lehotou na predkladanie ponúk. V prípade záujmu o predloženie ponuky je potrebné vyplniť Žiadosť o účasť v elektronickej aukcii (dopyte) na portáli PROEBIZ TENDERBOX. Po vyplnení žiadosti vyhlasovateľ vykoná kontrolu zadaných údajov a záujemcovi/uchádzačovi bude sprístupnené predloženie svojej ponuky.)
Druh postupu:
Prieskum trhu
Druh obstarávania:
Tovary,Služby
Verejný obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava, Dobrohošť
NUTS:
SK02 - Západné Slovensko

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
17.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
27.01.2023 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.