Bratislava MV SR, Prievozská 32 – rekonštrukcia výťahu (obhliadka sa uskutoční dňa 24.01.2023 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 23.01.2023 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing.arch. Ivan Vaš, telefón: 09610 54519, e-mail: ivan.vas@minv.sk; uvedeného v časti I. tejto výzvy. Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Ministerstva vnútra SR, Prievozská 32, 812 72 Bratislava)

Informácie

Názov zákazky:
Bratislava MV SR, Prievozská 32 – rekonštrukcia výťahu (obhliadka sa uskutoční dňa 24.01.2023 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 23.01.2023 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing.arch. Ivan Vaš, telefón: 09610 54519, e-mail: ivan.vas@minv.sk; uvedeného v časti I. tejto výzvy. Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Ministerstva vnútra SR, Prievozská 32, 812 72 Bratislava)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
161 297,95 €
Hlavný CPV:
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
16.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
31.01.2023 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.