Výzva k súťaži č. 199/2022 "Realizácia odstránenia náletových drevín na objektoch SVD G-N pre zlepšenie protipovodňových opatrení a zabezpečenie ochranných pásiem pod elektrickým vedením VN 110 kV (úsek Čunovo - Petržalka) a 22 kV (úsek Gabčíkovo - Čunovo) a realizácia odstránenia náletových drevín pre udržiavanie vizúrov pre meranie TBD”

Informácie

Názov zákazky:
Výzva k súťaži č. 199/2022 "Realizácia odstránenia náletových drevín na objektoch SVD G-N pre zlepšenie protipovodňových opatrení a zabezpečenie ochranných pásiem pod elektrickým vedením VN 110 kV (úsek Čunovo - Petržalka) a 22 kV (úsek Gabčíkovo - Čunovo) a realizácia odstránenia náletových drevín pre udržiavanie vizúrov pre meranie TBD”
Druh postupu:
Výzva na predkladanie ponúk
Druh obstarávania:
Služby
Verejný obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava, Gabčíkovo
NUTS:
SK02 - Západné Slovensko

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
12.01.2023
Lehota na predkladanie ponúk:
01.02.2023 13:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.