Výzva k sútaži č. 397/2021_II. „SVD G-N, stupeň Čunovo, odberný objekt Mošoň – modernizácia a rekonštrukcia hydrotechnických a energetických zariadení“ (Vyhlasovateľ odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu súťaže, aby si uchádzači sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a poskytnutie služby.Obhliadky sa môžu zúčastniť len osoby uchádzača, ktorému boli zaslané tieto súťažné podmienky. Záujemcom bude umožnená obhliadka miesta poskytovania služby na na SVD G – N stupeň Čunovo – Odberný objekt Mošoň dňa 10.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod., dňa 11.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod. a dňa 12.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod. Účasť na obhliadke a rezerváciu konkrétneho času si záujemca dohodne s kontaktnou osobou: Ing. Milan Ondruš, e-mail: milan.ondrus@vvb.sk, tel. č.: +421 918 937 685. Osoba uchádzača na mieste obhliadky preukáže: v prípade, že sa zúčastní na obhliadke štatutár uchádzača, vyhlasovateľ požaduje predloženie občianskeho preukazu za účelom overenia totožnosti štatutára; v prípade, že sa zúčastní na obhliadke osoba uchádzača, ktorá nie je štatutárom spoločnosti, vyhlasovateľ požaduje predloženie splnomocnenia podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača a predloženie občianskeho preukazu splnomocnenej osoby za účelom overenia jej totožnosti.)

Informácie

Názov zákazky:
Výzva k sútaži č. 397/2021_II. „SVD G-N, stupeň Čunovo, odberný objekt Mošoň – modernizácia a rekonštrukcia hydrotechnických a energetických zariadení“ (Vyhlasovateľ odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu súťaže, aby si uchádzači sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a poskytnutie služby.Obhliadky sa môžu zúčastniť len osoby uchádzača, ktorému boli zaslané tieto súťažné podmienky. Záujemcom bude umožnená obhliadka miesta poskytovania služby na na SVD G – N stupeň Čunovo – Odberný objekt Mošoň dňa 10.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod., dňa 11.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod. a dňa 12.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod. Účasť na obhliadke a rezerváciu konkrétneho času si záujemca dohodne s kontaktnou osobou: Ing. Milan Ondruš, e-mail: milan.ondrus@vvb.sk, tel. č.: +421 918 937 685. Osoba uchádzača na mieste obhliadky preukáže: v prípade, že sa zúčastní na obhliadke štatutár uchádzača, vyhlasovateľ požaduje predloženie občianskeho preukazu za účelom overenia totožnosti štatutára; v prípade, že sa zúčastní na obhliadke osoba uchádzača, ktorá nie je štatutárom spoločnosti, vyhlasovateľ požaduje predloženie splnomocnenia podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača a predloženie občianskeho preukazu splnomocnenej osoby za účelom overenia jej totožnosti.)
Druh postupu:
Výzva na predkladanie ponúk
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Verejný obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
14.12.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
10.02.2023 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.