Založenie semenného sadu Stebník pre dreviny javor horský a jaseň štíhly – oplotenie 2 plôch na parcele C KN 530/2 o výmere 0,96 ha a na parcele C KN 530/3 o výmere 1,05 ha v k. ú. Stebník

Informácie

Názov zákazky:
Založenie semenného sadu Stebník pre dreviny javor horský a jaseň štíhly – oplotenie 2 plôch na parcele C KN 530/2 o výmere 0,96 ha a na parcele C KN 530/3 o výmere 1,05 ha v k. ú. Stebník
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
21 380,20 €
Hlavný CPV:
45000000-7 - Stavebné práce
Verejný obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
MiestoDodania:
Stebník
NUTS:
SK041 - Prešovský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
22.09.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
03.10.2022 08:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.