Bratislava SOŠ PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 23.09.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 22.09.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing. arch. Ivan Vaš, tel. 0961 054 519, e-mail: ivan.vas@minv.sk . Stretnutie účrastníkov obhliadky bude pri vstupe do areálu Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava, Vápencová 36, 840 09 Bratislava)

Informácie

Názov zákazky:
Bratislava SOŠ PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 23.09.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 22.09.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing. arch. Ivan Vaš, tel. 0961 054 519, e-mail: ivan.vas@minv.sk . Stretnutie účrastníkov obhliadky bude pri vstupe do areálu Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava, Vápencová 36, 840 09 Bratislava)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
96 545,79 €
Hlavný CPV:
45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
19.09.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
04.10.2022 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.