Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese Objekt Ministerstva vnútra SR, Romanova 37, 851 02 Bratislava. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 4.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.vas@minv.sk; tel:+421 961 054519)

Informácie

Názov zákazky:
Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese Objekt Ministerstva vnútra SR, Romanova 37, 851 02 Bratislava. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 4.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.vas@minv.sk; tel:+421 961 054519)
Druh postupu:
Verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
2 350 588,82 €
Hlavný CPV:
45212412-7 - Stavebné práce na objektoch ubytovní
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Bratislava
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
14.09.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
19.10.2022 09:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.