Poltár HS, výstavba objektu (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese pozemok parcelné č. 1556/19 a 1556/20 na ul. 13. januára v Poltári. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 3.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: marek.durovka@minv.sk; tel:+421 961 605404)

Informácie

Názov zákazky:
Poltár HS, výstavba objektu (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese pozemok parcelné č. 1556/19 a 1556/20 na ul. 13. januára v Poltári. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 3.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: marek.durovka@minv.sk; tel:+421 961 605404)
Druh postupu:
Verejná súťaž
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
886 826,08 €
Hlavný CPV:
45216121-8 - Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Poltár
NUTS:
SK032 - Banskobystrický kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
14.09.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
18.10.2022 09:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.