Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka sa uskutoční dňa 11.08.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 10.08.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa (pplk. Ing. Peter Maliarik, Telefón: 0961 571 021, 0908 786 925, E-mail: peter.maliarik@minv.sk). Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava)

Informácie

Názov zákazky:
Trnava KR PZ, Kollárova 31, rekonštrukcia objektu (vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka sa uskutoční dňa 11.08.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 10.08.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa (pplk. Ing. Peter Maliarik, Telefón: 0961 571 021, 0908 786 925, E-mail: peter.maliarik@minv.sk). Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava)
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Služby
Predpokladaná hodnota:
48 433,47 €
Hlavný CPV:
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MiestoDodania:
Trnava
NUTS:
SK021 - Trnavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
14.07.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
26.08.2022 10:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.