Úprava povrchu cesty, časť parc.č. 689/1 registra "C" KN, k.ú. Svätý

Informácie

Názov zákazky:
Úprava povrchu cesty, časť parc.č. 689/1 registra "C" KN, k.ú. Svätý
Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania:
Tovary,Služby,StavebnéPráce
Predpokladaná hodnota:
16 000,00 €
Hlavný CPV:
45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest
Verejný obstarávateľ:
Mesto Svätý Jur
MiestoDodania:
Svätý Jur
NUTS:
SK010 - Bratislavský kraj

Termíny

Dátum vyhlásenia zákazky:
02.05.2022
Lehota na predkladanie ponúk:
17.05.2022 12:00

Dokumenty

Viac informácií

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete na web, kde nájdete viac informácií.

Získať viac informácií.