Dodávka zemného plynu

  Zadávateľ:
Mesto Hurbanovo
  Predpokladaná hodnota:
1.333.377,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.05.2021 09:05

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.04.2021
  Dátum zverejnenia:
14.04.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Hurbanovo
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306452
Komárňanská 91, 94701 Hurbanovo
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Magdaléna Zahoranová
Telefón: +421 353700204
Email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.hurbanovo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.hurbanovo.sk

Mesto Nesvady
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306606
Obchodná 23 , 94651 Nesvady
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Zoltán Molnár, primátor mesta
Telefón: +421 357692810
Email: sekretariat@nesvady.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.nesvady.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nesvady.sk
Mesto Šamorín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305723
Hlavná 37 , 93101 Šamorín
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Csaba Orosz, primátor mesta
Telefón: +421 315900411
Fax: +421 315900400
Email: sekretariat@samorin.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.samorin.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.samorin.sk
Mesto Vrbové
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00313190
Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4 , 92203 Vrbové
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta
Telefón: +421 337350611
Fax: +421 337792211
Email: primator@vrbove.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.vrbove.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.vrbove.sk
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603392
Novoveská 17/A , 84310 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Dárius Krajčír, starosta
Telefón: +421 260201400
Fax: +421 260201420
Email: mudnv@mudnv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.devinskanovaves.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.devinskanovaves.sk
Obec Čenkovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31871224
Čenkovce 2 , 93039 Čenkovce
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Karika, starosta obce
Telefón: +421 315692710
Fax: +421 315692710
Email: sekretariat@cenkovce.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.cenkovce.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.cenkovce.sk
Obec Dolný Bar
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305367
Dolný Bar 30 , 93014 Dolný Bar
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oskár Bereczk, starosta obce
Telefón: +421 315513105
Fax: +421 315513083
Email: obec@dolnybar.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.dolnybar.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dolnybar.sk
Obec Dvorec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00310387
Dvorec 69 , 95655 Dvorec
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Srncová, starostka obce
Telefón: +421 387602368
Fax: +421 387602368
Email: obec@dvorec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.dvorec.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dvorec.sk
Obec Chotín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306461
Chotín 486 , 94631 Chotín
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. František Magyari, starosta obce
Telefón: +421 357886090
Fax: +421 357786210
Email: starosta@chotin.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.chotin.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.chotin.sk
Obec Jánovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306002
Jánovce 24 , 92522 Jánovce
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Čechovič, starosta obce
Telefón: +421 317878823
Fax: +421 317878823
Email: obecjanovce@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.janovce.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.janovce.sk
Obec Koválov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309630
Koválov 216 , 90603 Koválov
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Pavol Kuba, starosta obce
Telefón: +421 346542502
Fax: +421 346542503
Email: starosta@kovalov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.kovalov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.kovalov.sk
Obec Kráľová nad Váhom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306070
Kráľová nad Váhom 71 , 92591 Kráľová nad Váhom
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce
Telefón: +421 317713122
Fax: +421 317715445
Email: starosta@kralovanadvahom.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.kralovanadvahom.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.kralovanadvahom.sk
Obec Kráľová pri Senci
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306061
Kráľová pri Senci 326 , 90050 Kráľová pri Senci
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
Telefón: +421 221292210
Fax: +421 221292210
Email: starosta@kralovaprisenci.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.kralovaprisenci.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.kralovaprisenci.sk
Obec Lúč na Ostrove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305561
Veľká Lúč 20 , 93003 Lúč na Ostrove
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Kiss, starosta obce
Telefón: +421 315545206
Fax: +421 315545206
Email: sekretariat@lucnaostrove.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.lucnaostrove.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lucnaostrove.sk
Obec Matúškovo
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00800287
Matúškovo 138 , 92501 Matúškovo
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marta Meszárosová, starostka obce
Telefón: +421 317826393
Fax: +421 317826392
Email: starosta@matuskovo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.matuskovo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.matuskovo.sk
Obec Okoč
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305642
Hlavná 833/57 , 93028 Okoč
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Polák, starosta obce
Telefón: +421 315558104
Fax: +421 315558104
Email: info@okoc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.okoc.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.okoc.sk
Obec Prusy
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00311006
Prusy 111 , 95703 Prusy
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Súkeník, starosta obce
Telefón: +421 387682419
Fax: +421 387682419
Email: starosta@prusy.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.prusy.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.prusy.sk
Obec Prietržka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309877
Prietržka 57 , 90849 Prietržka
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Flamík, starosta obce
Telefón: +421 346682284
Fax: +421 346682284
Email: obec@prietrzka.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.prietrzka.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.prietrzka.sk
Obec Sekule
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00682101
Sekule 570 , 90880 Sekule
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Adrián Krajčír, starosta obce
Telefón: +421 347770211
Fax: +421 347770211
Email: obecnyurad@obecsekule.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.obecsekule.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.obecsekule.sk
Obec Trnovec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00310085
Trnovec 66 , 90851 Trnovec
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Marián Pollák, starosta obce
Telefón: +421 346682308
Fax: +421 346682308
Email: trnovec@ehs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.trnovec.eu
Hlavná adresa(URL): http://www.trnovec.eu
Obec Vrádište
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00310131
Vrádište 136 , 90849 Vrádište
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Milan Kováč, starosta obce
Telefón: +421 346682723
Fax: +421 346602135
Email: vradiste@vradiste.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.vradiste.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.vradiste.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31780865
Ul. I. Bukovčana 3 , 84108 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Renáta Balogová, riaditeľka školy
Telefón: +421 911978715
Email: bukovcana3@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.bukovcana.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.bukovcana.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36062260
Školská 257/22 , 90042 Dunajská Lužná
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy
Telefón: +421 245980229
Email: iveta.slobodnikova@zsdunajskaluzna.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zsdunajskaluzna.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zsdunajskaluzna.sk
Základná škola s materskou školou Dvorec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36129674
Dvorec 63 , 95655 Dvorec
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Nadežda Sokolíková, riaditeľka školy
Telefón: +421 387602289
Email: zsdvorec@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zsdvorec.edupage.org
Hlavná adresa(URL): http://www.zsdvorec.edupage.org
Základná škola Nám. Konkolyho - Thege č. 2, Hurbanovo
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861123
Nám. Konkolyho - Thege 2 , 94701 Hurbanovo
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Nataša Durišová, riaditeľka školy
Telefón: +421 357602541
Fax: +421 357602541
Email: zs.hurbanovo@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zshurbanovo.edupage.org
Hlavná adresa(URL): http://www.zshurbanovo.edupage.org
Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861140
Školská 332 , 94631 Chotín
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Angelika Czibor, riaditeľka školy
Telefón: +421 908454733
Email: zstarczy@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zstarczy.edupage.org
Hlavná adresa(URL): http://www.zstarczy.edupage.org
Základná škola , Školská 190, 900 50 Kráľová pri Senci
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36062243
Školská 190 , 90050 Kráľová pri Senci
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Darina Deáková, riaditeľka školy
Telefón: +421 245901136
Fax: +421 245901136
Email: riaditel@skolakralovaprisenci.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zskralovaprisenci.edupage.org
Hlavná adresa(URL): https://www.zskralovaprisenci.edupage.org
Základná škola s materskou školou Koš
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126730
Nová 525 , 97241 Koš
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Khűebachová, riaditeľka školy
Telefón: +421 465426932
Email: zakladnaskolakos@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zssmskos.edupage.org
Hlavná adresa(URL): http://www.zssmskos.edupage.org
Základná škola Komenského č. 21, Nesvady
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861247
Komenského 21 , 94651 Nesvady
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Silvia Hlavačková, riaditeľka školy
Telefón: +421 357692214
Email: riaditelzs@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zsnesvady.edupage.org
Hlavná adresa(URL): http://www.zsnesvady.edupage.org
Základná škola Sekule
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37837028
Sekule 119 , 90880 Sekule
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Trajlínková, riaditeľka školy
Telefón: +421 347770232
Fax: +421 347770232
Email: zssekuleriaditel@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.skola-sekule.edupage.org
Hlavná adresa(URL): http://www.skola-sekule.edupage.org
Základná škola s materskou školou Studienka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31816924
Studienka 222 , 90875 Studienka
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Demetrovič, riaditeľ školy
Telefón: +421 347782162
Fax: +421 347749322
Email: skolastudienka@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zsstudienka.edupage.org
Hlavná adresa(URL): http://www.zsstudienka.edupage.org
Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36081001
Rybárska 2 , 93101 Šamorín
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Péter Mészáros, riaditeľ školy
Telefón: +421 315622270
Fax: +421 315622544
Email: sami@zscorvin.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zscorvin.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zscorvin.sk
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36094188
Komenského 2 , 92203 Vrbové
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Patrik Kýška, riaditeľ školy
Telefón: +421 337792470
Fax: +421 337792470
Email: zskomenskehovrbove@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zskomvrbove.edu.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zskomvrbove.edu.sk
Materská škola Hurbanovo
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42337062
Nový diel 50 , 94701 Hurbanovo
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Gabriela Kádeková, riaditeľka školy
Telefón: +421 353700208
Email: mshurbanovo@mshurbanovo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.mshurbanovo.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mshurbanovo.sk
Základná umelecká škola Művészeti Alapiskola Hurbanovo
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37867091
Komárňanská 116 , 94701 Hurbanovo
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: PaedDr. Juraj Svitek, riaditeľ školy
Telefón: +421 353700219
Email: zusmaihurbanovo@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.zusmaihurbanovo.edupage.org
Hlavná adresa(URL): http://www.zusmaihurbanovo.edupage.org
DNV ŠPORT, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919264
Vápencová 34 , 84107 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Andrei Daniel Kiszel, konateľ
Telefón: +421 917985367
Email: office@dnvsport.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.dnvsport.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dnvsport.sk
Istra Centrum, centrum pre voľný čas
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30810493
Hradištná 43 , 84107 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Rastislav Šimkovič, riaditeľ
Telefón: +421 264770033
Fax: +421 264770033
Email: riaditel@istracentrum.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.istracentrum.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.istracentrum.sk
Miestne kultúrne stredisko Nesvady
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00059986
Obchodná 232/21 , 94651 Nesvady
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: František Holop, riaditeľ
Telefón: +421 357692289
Email: hmkmks@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.nesvady.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nesvady.sk
Športové a turistické služby Nesvady
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42115736
Jarmočná 660/8 , 94651 Nesvady
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriel Hengerics, vedúci
Telefón: +421 357692810
Email: sporthotelnesvady@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.nesvady.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nesvady.sk
VPS Nesvady, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36546232
Studená 2007/1 , 94651 Nesvady
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Kelemen, konateľ
Telefón: +421 357692810
Email: vpsnesvady@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.nesvady.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.nesvady.sk
Thermál Nesvady, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 51451859
Kúpeľná ulica 2033/1 , 94651 Nesvady
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Attila Decsi, konateľ
Telefón: +421 940521946
Email: info@thermalnesvady.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.thermalnesvady.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.thermalnesvady.sk
Správa majetku Sereď, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46439773
Námestie republiky 1176/10 , 92601 Sereď
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Karol Andrášik, konateľ
Telefón: +421 948767382
Email: sms.konatel@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.sms.sered.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.sms.sered.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka zemného plynu
Referenčné číslo: VO/NZ/1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 43 211,286 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 333 377,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Západné Slovensko.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný rozsah dodávok plynu: 43 211,286 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 333 377,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
2. Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný.
4. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podmienky elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.05.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.05.2021 10:00
Miesto: Mesto Hurbanovo, Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, 1. poschodie, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.04.2021