Kožené výrobky

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
61.955,28 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.11.2020 15:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.10.2020
  Dátum zverejnenia:
30.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viera Chlebíková
Telefón: +421 248593480
Email: viera.chlebikova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.minv.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kožené výrobky
Referenčné číslo: OVO_ZsNH_11/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
18425000-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom výzvy sú kožené výrobky opasky, dva typy.
Opasok kožený čierny 98:
Opasok je vyrobený z hovädzinovej lícovej usne hĺbkovo farbenej čiernej farby. Má hrúbku 3- 3,5 mm, šírku 45 mm. Na jednej strane je pripevnená kovová čierna pracka s fixnými dvomi tŕňmi. Na druhej strane opasku sú otvory pre tŕne pracky. Pracka je kovová zo zinko - zliatiny. Opasok je rezaný. Na jednom konci je prehnutý pás, pomocou dvoch nitov priemeru min. 10 mm čiernej farby je upevnená vložená pracka. Druhý koniec je zrezaný do zaobleného špicu. V opasku je vyseknutých v dvoch radoch 7 dierok pre tŕne pracky. Na opasku je prevlačka zo základného materiálu prešitá strojom. Rezané hrany opasku sú zatreté čiernou farbou určenou na farbenie hrán usní, ktorá nesmie zapúšťať. Spodné hrany sú odhranené.

Opasok kožený čierny vzor 2:
Opasok je vyrobený z hovädzinovej lícovej usne hĺbkovo farbenej čiernej farby. Má hrúbku 2,5- 3 mm, šírku 30 mm. Na jednej strane je pripevnená kovová čierna pracka s jedným tŕňom. Na druhej strane opasku sú otvory pre tŕň pracky. Pracka je kovová zo zinko - zliatiny. Opasok je rezaný. Na jednom konci je prehnutý pás, pomocou nitu čiernej farby je upevnená vložená pracka. Druhý koniec je zrezaný do zaobleného špicu. V strede opasku je vyseknutá rada 7 dierok pre tŕň pracky. Na opasku je prevlačka zo základného materiálu prešitá strojom. Rezané hrany opasku sú zatreté čiernou farbou určenou na farbenie hrán usní, ktorá nesmie zapúšťať. Spodné hrany sú odhranené.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
61 955,28 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.11.2020 15:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie informácie, vrátane príloh (formulárov) sú zverejnené vo Výzve na predloženie ponuky na stránke MV SR:
https://www.minv.sk/?jednoduche-zakazky&sprava=vyzva-na-cenovu-ponuku-kozene-vyrobky-opasky
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.10.2020