Dodávka zemného plynu – obec Makov – PSO 29/23 ZP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu – obec Makov – PSO 29/23 ZP
Kód zákazky: 33129-MST
Kód oznámenia: 33129-MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 1 414 349,13 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.11.2023 11:00
Vyhlásenie: 3.10.2023

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta verejných obstarávateľov a právnych subjektov podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Zdroj:

Linky a dokumenty