2_Rúškovacie sety pre potreby kardiochirurgie, cievnej chirurgie a intervenčných sál

  Zadávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
320.656,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.10.2023 09:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.09.2023
  Dátum zverejnenia:
19.09.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35971126
Pod Krásnou hôrkou 1 , 83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Kramná
Telefón: +421 259320662
Email: katarina.kramna@nusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Hlavná adresa(URL): www.nusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
2_Rúškovacie sety pre potreby kardiochirurgie, cievnej chirurgie a intervenčných sál
Referenčné číslo: 434/2023/VO/KK
II.1.2) Hlavný kód CPV
33141000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
2_Rúškovacie sety pre potreby kardiochirugie, cievnej chirurgie a intervenčných sál - rozdelenie do jednotlivých častí v súlade s rozhodujúcimi biomedicínsko - technickými parametrami. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
320 656,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
KARDIOCHIRURGICKÝ SET - ŠPECIÁL
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141127-6
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo: 1050 ks

Zloženie:
- sterilizačný obalový materiál ľahko otvárateľný a so samonalepovacou dokumentačnou etiketou,
- set je zabalený v rúške veľkosť 185 - 190cm x 145 - 150cm, vystužená časť 185 - 190 x 75 - 80cm na prekrytie inštrumentačného stolíka 1ks,
- návlek na inštrumentačný stolík Mayo, veľkosť 75 - 80cm x 140 - 150cm, zosilnená zóna 60 - 65cm x 145 - 150cm zloženie: PE netkaná výstuž štandard 1ks,
- gázový tampón s RTG vláknom č.3, veľkosť 20 x 24cm, 10ks v krabičke,
- skalpel č.11 1ks,
- skalpel č.23 1ks,
- vrecko transparentné so 6cm lepiacim okrajom, veľkosť 51-56 x 45-50cm 2ks,
- miska plastová 500ml, rozmer 11 - 12cm x 6 - 7cm 2ks,
- miska plastová 250ml, rozmer 9 - 10cm x 5 - 6cm 1ks,
- šmirgeľ lepiaci, veľkosť 5 x 5cm 1ks
- gázová rúška s RTG vláknom, nepredpraná, zo 4 vrstiev, veľkosť 20 - 25cm x 25 - 30cm 10ks,
- olivková kanylka plastová 1ks,
- magnet na ihly, veľkosť 11 - 12cm x 5 - 5,5cm 1ks,
- odsávací set: násadec na vysavač Yankauer 24CH a hadica 3m 3,5m 1ks,
- striekačka 20ml luer 1ks, - gázový tampón s RTG vláknom č.6, veľkosť 47 x 40cm 5ks,
- dvojvrstvová rúška, veľkosť 95 - 100cm x 90 - 95cm 1ks,
- hrudná rúška vystužená, veľkosť 340 - 345cm x 350 - 355cm s incíznou fóliou veľkosť 30 - 32cm x 38 - 40cm,
- lepiaca rúška SMS, veľkosť 95 - 100cm x 90 - 95cm 2ks,
- plášť špeciál SMS, veľkosť L 1ks,
- plášť špeciál SMS, veľkosť XL 2ks.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
84 069,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
MIKROBIÁLNY TMEL
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141127-6
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
A)Mikrobiálny tmel
Popis: Predpokladané množstvo: 4050 ks
- je tmel na báze kyanokrylátu vytvárajúci tenkú vrstvu, ktorý sa dodáva v sterilnej tube pripravený na použitie,
- používa sa po predoperačnej príprave pokožky, pred chirurgickým rezom na zníženie rizika kontaminácie flóry pokožky počas celého chirurgického zákroku,
- je adhezívum, ktoré polymerizuje prostredníctvom exotermickej reakcie, pri ktorej sa uvoľní malé množstvo tepla,
- pomáha neodlepovaniu a úplnému prilnatiu adhéznej fólie o kožu,
- pokrytie plochy 25cm x 25cm.

B)Mikrobiálny tmel
Popis: Predpokladané množstvo: 450 ks
- je tmel na báze kyanokrylátu vytvárajúci tenkú vrstvu, ktorý sa dodáva v sterilnej tube pripravený na použitie,
- používa sa po predoperačnej príprave pokožky, pred chirurgickým rezom na zníženie rizika kontaminácie flóry pokožky počas celého chirurgického zákroku,
- je adhezívum, ktoré polymerizuje prostredníctvom exotermickej reakcie, pri ktorej sa uvoľní malé množstvo tepla,
- pomáha neodlepovaniu a úplnému prilnatiu adhéznej fólie o kožu,
- pokrytie plochy 50cm x 25cm.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
116 775,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
RÚŠKOVACIE SETY PRE POTREBY OPERAČNÝCH SÁL CIEVNEJ CHIRURGIE NA MALÉ VÝKONY
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33141127-6
33141240-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
Charakteristika materiálu a požadované kritériá:
- rúška dvojvrstvová s PE fóliou na strane pacienta , absorbčný netkaný textil s adhezívnou časťou aj bez nej,
- rúška dvojvrstvová - absorbčný netkaný textil so zosilnenou zónou s PE fóliou s adhezívnou časťou,
- rúška s adhezívnou časťou so zosilnenou zónou PE fólia na strane pacienta , absorbčný netkaný textil , nepriepustná fólia - rúška je štvorvrstvová,
- návlek nainštrumentačný stolík so zosilnenou zónou od s PE foliou nepriepustnou pre baktérie a tekutiny s absorbčným netkaným textilom,
- operačný plášť zavinovací XL, L s SMS materiálu so zosilnenou prednou časťou a na rukávoch aj bez nej, rukáv ukončený pružnou manžetou,
- návlek na dolnú končatinu papučka z absorbčného netkaného textilu,
- skalpel č. 23 jednorazová čepeľ s rúčkou s krytím,
- misky plastové 500ml, 250ml kalibrované,
- suchý zips adhezivny, - brušné rúšky, nepredprané, štvorvrstvové s RTG pásikom, 100 % bavlna, bez šnúrky,
- tampón gázový stáčaný veľkosť č.6 100% bavlna, 20 vlákien 47x40 cm,
- tampón gázový veľkosť č. 5100% bavlna, rozmer 48x24cm,
- lepiaca páska,
- striekačka injekčná 10 ml, 20 ml,
- punkčná ihla 18G -1,2- 1,3 mm, 70- 2 3/4 mm,
- ihla, 22G čierna, 18G ružová, 21G zelená,
- utierky netkaný textil,
- vrecko dvojkomorové, lepiace,
- krytie na ranu s vankúšikom z vysokoabsorbčného netkaného textilu,
- jednorazové inštrumentárium celokovové:
tampónové kliešte,
ihelec celokovový rovný,
nožnice zahnuté,
pinzeta DeBakey,
Mosqito atraumatické.


A)Preväzový set
Určený na menšie operačné výkony.
Predpokladané množstvo: 1250 ks

Zloženie:
- obalová rúška od 160- 165cm x150-155 cm na nej je zosilnená zóna 140x 90 cm (140x75cm) - PE fólia (nepriepustná pre baktérie a tekutiny) , absorbčný netkaný textil - 1ks,
- rúška 90-95 x 75-80cm, adhezívna časť 90 cm , zosilnená zóna s PE fóliou na strane pacienta, absorbčný netkaný textil 2ks,
- rúška 175-180x170 -175cm, adhezívna časť minimálne 90 cm - PE fólia na strane pacienta, absorbčný netkaný textil 1ks,
- rúška 175-180x170-175cm, adhezívna časť 100cm, zosilnená zóna 100x75 cm PE fólia na strane pacienta , absorbčný netkaný textil , nepriepustná fólia - rúška je štvorvrstvová - 1ks,
- rúška, dvojvrstvová 90-95 x75-80 cm s PE fóliou na strane pacienta - absorbčný netkaný textil - 1ks,
- miska, plast 250ml, rozmer 9,2 x 5,5cm kalibrovaná 1ks,
- operačný plášť zavinovací XL, rukáv ukončený pružnou manžetou, SMS materiál -1 ks,
- operačný plášť zavinovací L, rukáv ukončený pružnou manžetou, SMS materiál 1ks,
- skalpel č. 23 jednorazová čepeľ s rúčkou s krytím 1ks,
- miska, plast 500ml, rozmer 11,6 x 6cm kalibrovaná 1ks,
- ihelec celokovový , rovný , rozmer 14 cm 1ks,
- tampón stáčaný, 47x40 cm 100% bavlna, 20 vlákien 5ks,
- nožnice celokovové, zahnuté 14,5 cm 1ks,
- pinzeta celokovová, DeBakey 15,5 cm 1ks,
- Mosqito celokovové, atraumatické 12,5 cm 1ks,
- tampónové klište, celokovové 16 cm 1ks,
- brušná rúška, nepredpraná, štvorvrstvová rozmer 20x30 cm s RTG pásikom, 100 % bavlna, 4vrstvová , bez šnúrky 10ks.
Set je zabalený v obalovej rúške, ktorá zároveň kryje inštrumentačný stolík. Sterilizačný obalový materiál je ľahko otvárateľný a so samonalepovacou dokumentačnou etiketou.

B)Varixový set
Určený na operácie varixov mini invazívnou metódou.
Predpokladané množstvo: 1150 ks

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli - kompletne uvedené v súťažných podkladoch - ČASŤ B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
119 812,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 ZVO a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO nasledovne:
§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti, nie starší ako tri mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov,
§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje
voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky,
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením
Verejného obstarávania vyhláseného resp. začatého počnúc dňom 01.12.2019 sa nemôže zúčastniť uchádzač, záujemca alebo účastník, ktorý nespĺňa uvedené podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy, preto preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa § 32 ods. 3 ZVO nie je možné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO, www.evo.gov.sk. Pri elektronickej aukcii postupujte podľa príslušnej príručky používateľa a uchádzača uverejnenej na portáli EVO v časti Príručky. Podrobnosti a pokyny k elektronickej aukcii tvoria časť B.4 týchto súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.10.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 16.04.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.10.2023 10:00
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, oddelenie pre
verejné obstarávanie - prostredníctvom systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 ZVO neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO), prostredníctvom ktorého sa
uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní, prechádza k 31.03.2022 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len úrad vlády) a od tohto dátumu úrad vlády plní všetky povinnosti správcu informačnej technológie verejnej správy. Na základe uvedeného, žiadame záujemcov/uchádzačov, aby všetky otázky týkajúce sa používania IS EVO posielali na adresu eplatforma@vlada.gov.sk alebo kontaktovali pracovníkov telefonicky na čísle 02/ 209 25 100.
2.V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.
3.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4.Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil minimálne používateľskou príručkou
zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v
systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť.
5.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
6.V prípade, že ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača len čiastočne napĺňa potreby verejného obstarávateľa, alebo spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, avšak uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.
7.Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné
obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: v lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.09.2023