Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou

  Zadávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
257.580,48 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.09.2023 09:09

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
18.08.2023
  Dátum zverejnenia:
24.08.2023

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY
Nitriansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37861298
Rázusova 2/A , 94901 Nitra
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriel Jaššo
Telefón: +421 376925915
Email: gabriel.jasso@unsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.unsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou
Referenčné číslo: 09706/2023/MAJ
II.1.2) Hlavný kód CPV
33192000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
257 580,48 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192130-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania nájdete v Súťažných podkladoch
II.2.4) Opis obstarávania:
Vonkajší rozmer 210 x 105 cm, tolerancia +/- 5 cm
Rozmer ložnej plochy postele: 205 x 95 cm, tolerancia +/- 5 cm
Štvordielna ložná plocha z vyberateľných kovových mriežok alebo vyberateľné kovové sito
Chrbtový a stehenný diel polohovateľný, samostatne aj súčasne pomocou elektromotorov integrovaných pod ložnou plochou
Panvový diel nepolohovateľný
Pevná masívna kovová konštrukcia s celistvým rámom, nie skladacia, upravená práškovými farbami
Rozsah zdvihu lôžka: spodná poloha 20-40 cm, vrchná poloha 60-80 cm, pri dodržaní rozpätia medzi spodnou polohou a vrchnou polohou min. 40 cm podľa normy EN 60601-2-52 a EN 60601-1
Polohovanie zdvihu ložnej plochy , pomocou elektromotorov integrovaných pod ložnou plochou
Lýtkový diel polohovateľný mechanicky pomocou hrebeňa (rastru)
Autokontura možnosť súbežného polohovania chrbtového a nožného dielu súčasne
Chrbtová autoregresia odstupňovanie chrbtového dielu od nožného dielu
Lôžko vybavené jednoduchým autoregresným systémom určeným pre zväčšenie sedacej plochy lôžka
Núdzové mechanické odblokovanie chrbtového a stehenného dielu
Čelá nevyberateľné, celodrevené, pevné s masívnym dreveným madlom v dekore buk
4 vertikálne delené postrannice, pokrývajúce lôžka, samostatne funkčné, bez prostredného stĺpika, s možnosťou individuálneho výškového nastavenia každej z nich, minimálne v troch výškových polohách, teleskopicky výsuvné. Ovládanie každej samostatne, z jedného miesta danej postrannice. Ukotvenie každej postrannice samostatne, s možnosťou odstránenia osobitnej, ktorejkoľvek z nich
Delené postrannice musia vyhovovať bezpečnostnej norme ICE60601-2-52:2009+A1:2015, vrátane medzery pri nožnej časti ktorá musí byť menšia alebo rovná 600 mm
Postrannice hliníkové s masívnymi drevenými prvkami v dekore buk
Farba rámu strieborná
Ručný ovládač s prednastavenými funkciami, ochrana proti nechcenému polohovaniu so zámkom pre uzamknutie funkcií
Lôžko pojazdné, 4 kolieska, min.100 mm, s centrálnou brzdou
Kolieska umiestnené pod pôdorysom lôžka
Dva integrované držiaky na hrazdu a infúzny stojan v rohoch lôžka
Kovová hrazda s plastovou hrazdičkou
Nosnosť lôžka min. 225 kg
Bezpečnostné pracovné zaťaženie lôžka: min 190 kg
Odolnosť konštrukcie proti vode, umývacím a dezinfekčným prostriedkom
Certifikácia MDR, EN 60601-2-52
Uhol nastavenia chrbtového dielu min. 70o
Uhol nastavenia stehenného dielu min. 30o
Integrované predĺženie ložnej plochy o 20 cm rýchlym odblokovaním bez akejkoľvek dodatočnej montáže demontáže lôžka alebo jeho časti s podmienkou, že zostane zabezpečená celá funkčnosť lôžka po predĺžení
Záručná lehota 48 mesiacov

Matrac

Rozmer jadra matraca: kompatibilné s rozmerom ložnej plochy
Minimálne 5 zónové jadro (kombinácia HR peny a špeciálnej vylievanej 4G visco peny)
Obojstranne profilovaný na minimálne 5 anatomických zón
Materiálové zloženie: vylievaná 4G pena, studená HR pena
Perforovaný matrac v najviac exponovaných miestach
Spevnené okraje pre lepšie vstávanie klienta z lôžka
Trieda rizika vzniku preležanín IV, (Norton 20-14)
Výška jadra matraca min. 14 cm
Nosnosť matraca min. 200 kg
Nehorľavosť jadra minimálne CRIB 5


Poťah:
Umývateľný, prateľný na 95°C
Sušiteľný v sušičke do 120o C
Antialergický, antimikrobiálny
Odolný voči účinkom krvi, moču
Pružný vo všetkých 4 smeroch
Vodeodolný (min. 2000 mm H2O)
Paropriepustný, s difúznym odporom (min. 800 g/m2/24 hod.)
Ľahko snímateľný
Zips do tvaru L (180°)
Zips krytý klopou proti zatekaniu nečistôt do jadra matraca
Lepené hrany poťahu 100% ochrana proti zatečeniu nečistôt do jadra matraca
Nehorľavosť poťahu min. CRIB 5
Doložiť doklad certifikácie nezávislou certifikačnou agentúrou (napr. Berlin Cert)
Doložiť prehlásenie o zhode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Tovar nový, nepoužívaný, nerepasovaný, nevystavovaný
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
217 952,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
65
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33192130-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania nájdete v Súťažných podkladoch
II.2.4) Opis obstarávania:
Vonkajší rozmer 210 x 105 cm, tolerancia +/- 5 cm
Rozmer ložnej plochy postele: 205 x 95 cm, tolerancia +/- 5 cm
Štvordielna ložná plocha z vyberateľných kovových mriežok alebo vyberateľné kovové sito
Chrbtový a stehenný diel polohovateľný, samostatne aj súčasne pomocou elektromotorov integrovaných pod ložnou plochou
Panvový diel nepolohovateľný
Pevná masívna kovová konštrukcia s celistvým rámom, nie skladacia, upravená práškovými farbami
Rozsah zdvihu lôžka: spodná poloha 20-40 cm, vrchná poloha 60-80 cm, pri dodržaní rozpätia medzi spodnou polohou a vrchnou polohou min. 40 cm podľa normy EN 60601-2-52 a EN 60601-1
Polohovanie zdvihu ložnej plochy , pomocou elektromotorov integrovaných pod ložnou plochou
Lýtkový diel polohovateľný mechanicky pomocou hrebeňa (rastru)
Autokontura možnosť súbežného polohovania chrbtového a nožného dielu súčasne
Chrbtová autoregresia odstupňovanie chrbtového dielu od nožného dielu
Lôžko vybavené jednoduchým autoregresným systémom určeným pre zväčšenie sedacej plochy lôžka
Núdzové mechanické odblokovanie chrbtového a stehenného dielu
Čelá nevyberateľné, celodrevené, pevné s masívnym dreveným madlom v dekore buk
4 vertikálne delené postrannice, pokrývajúce lôžka, samostatne funkčné, bez prostredného stĺpika, s možnosťou individuálneho výškového nastavenia každej z nich, minimálne v troch výškových polohách, teleskopicky výsuvné. Ovládanie každej samostatne, z jedného miesta danej postrannice. Ukotvenie každej postrannice samostatne, s možnosťou odstránenia osobitnej, ktorejkoľvek z nich
Delené postrannice musia vyhovovať bezpečnostnej norme ICE60601-2-52:2009+A1:2015, vrátane medzery pri nožnej časti ktorá musí byť menšia alebo rovná 600 mm
Postrannice hliníkové s masívnymi drevenými prvkami v dekore buk
Farba rámu strieborná
Ručný ovládač s prednastavenými funkciami, ochrana proti nechcenému polohovaniu so zámkom pre uzamknutie funkcií
Lôžko pojazdné, 4 kolieska, min.100 mm, s centrálnou brzdou
Kolieska umiestnené pod pôdorysom lôžka
Dva integrované držiaky na hrazdu a infúzny stojan v rohoch lôžka
Kovová hrazda s plastovou hrazdičkou
Nosnosť lôžka min. 225 kg
Bezpečnostné pracovné zaťaženie lôžka: min 190 kg
Odolnosť konštrukcie proti vode, umývacím a dezinfekčným prostriedkom
Certifikácia MDR, EN 60601-2-52
Uhol nastavenia chrbtového dielu min. 70o
Uhol nastavenia stehenného dielu min. 30o
Integrované predĺženie ložnej plochy o 20 cm rýchlym odblokovaním bez akejkoľvek dodatočnej montáže demontáže lôžka alebo jeho časti s podmienkou, že zostane zabezpečená celá funkčnosť lôžka po predĺžení
Záručná lehota 48 mesiacov

Matrac

Rozmer jadra matraca: kompatibilné s rozmerom ložnej plochy
Minimálne 5 zónové jadro (kombinácia HR peny a špeciálnej vylievanej 4G visco peny)
Obojstranne profilovaný na minimálne 5 anatomických zón
Materiálové zloženie: vylievaná 4G pena, studená HR pena
Perforovaný matrac v najviac exponovaných miestach
Spevnené okraje pre lepšie vstávanie klienta z lôžka
Trieda rizika vzniku preležanín IV, (Norton 20-14)
Výška jadra matraca min. 14 cm
Nosnosť matraca min. 200 kg
Nehorľavosť jadra minimálne CRIB 5


Poťah:
Umývateľný, prateľný na 95°C
Sušiteľný v sušičke do 120o C
Antialergický, antimikrobiálny
Odolný voči účinkom krvi, moču
Pružný vo všetkých 4 smeroch
Vodeodolný (min. 2000 mm H2O)
Paropriepustný, s difúznym odporom (min. 800 g/m2/24 hod.)
Ľahko snímateľný
Zips do tvaru L (180°)
Zips krytý klopou proti zatekaniu nečistôt do jadra matraca
Lepené hrany poťahu 100% ochrana proti zatečeniu nečistôt do jadra matraca
Nehorľavosť poťahu min. CRIB 5
Doložiť doklad certifikácie nezávislou certifikačnou agentúrou (napr. Berlin Cert)
Doložiť prehlásenie o zhode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)

Tovar nový, nepoužívaný, nerepasovaný, nevystavovaný
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
39 627,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
65
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
v Kúpnej zmluve pre Časť 2 si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo, že pristúpi k podpisu zmluvy až po schválení dotácie a uzavretí
Zmluvy o poskytnutí dotácie a schválení finančných prostriedkov Zastupiteľstvom NSK. V prípade,
ak finančné prostriedky nebudú schválené, pristúpi sa k zrušeniu verejného obstarávania.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: § 32 ods. 1 písm. a) Záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.


§ 32 ods. 1 písm. b) Záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. c) Záujemca ani uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením.

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.
Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca alebo uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť
Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením 1. obchodného názvu odberateľa, 2. adresy alebo miesta podnikania odberateľa, 3. zmluvného obdobia, 4. zmluvného objemu realizovaných dodávok v EUR bez DPH, 5. popisu dodávky a 6. kontaktných údajov odberateľa (vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy).
Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnom súhrnnom objeme 200 000,- EUR bez DPH.

podrobnejšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 20.09.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.09.2023 09:30

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.08.2023