Dodávka elektrickej energie - PSO122

  Zadávateľ:
Mesto Sereď
  Predpokladaná hodnota:
8.702.431,02 €
  Možnosť prihlásenia do:
14.10.2022 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
13.09.2022
  Dátum zverejnenia:
19.09.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Sereď
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00306169
Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Súderová
Telefón: +421 914341331
Email: suderova@i-sco.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.sered.sk/

Mesto Trstená
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314897
Bernolákova 96/8 , 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: msu@trstena.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.trstena.sk/
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37810235
Hviezdoslavova 822/8 , 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zstrstena@zstrstena.sk
Hlavná adresa(URL): https://zstrstena.edupage.org/
Základná umelecká škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37810154
Odbojárov 953 , 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zus.trstena@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://www.zustrstena.sk/
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42349150
Oslobodenia 941 , 02801 Trstená
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: skolkatrs1@orava.sk
Hlavná adresa(URL): https://mstrstena.edupage.org/
Obec Pliešovce
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00320170
Hviezdoslavova 1 , 96263 Pliešovce
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: obec@pliesovce.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.pliesovce.sk/
Obec Zákamenné
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00315001
Námestie J. Vojtaššáka 1002/12 , 02956 Zákamenné
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zakamenne@zakamenne.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.zakamenne.sk/
Mesto Turzovka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314331
Stred 178 , 02354 Turzovka
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zastupcaprimatora@turzovka.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.turzovka.sk/
T - services, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44228414
Jašíkova 178 , 02354 Turzovka
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: jan.schutz@turzovka.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.turzovka.sk/mesto/organizacie/t-services/
Spojená škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 52806570
Stred 305 , 02354 Turzovka
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zsturzovka@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://zsturzovka.edupage.org/
Mestský podnik služieb Turzovka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36139297
Predmier 22 , 02354 Turzovka
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: mps.turzovka@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://www.turzovka.sk/mesto/organizacie/mestsky-podnik-sluzieb/
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37833685
Škultétyho 11 , 98201 Tornaľa
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: riaditel.zstornala@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://zstornala.edupage.org/
Mestské služby mesta Tornaľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42193591
Mierová 259/14 , 98201 Tornaľa
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: mestske.sluzby@mestotornala.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.mestotornala.sk/kontakty-0.html
Mesto Šahy
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00307513
Hlavné námestie 1/1 , 93601 Šahy
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: sahy@sahy.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sahy.sk/
Základná škola Janka Kráľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37864521
Mládežnícka 24 , 93601 Šahy
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: skolajanko@pobox.sk
Hlavná adresa(URL): https://zsjksahy.edupage.org/
Obec Veľká nad Ipľom
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00316539
Veľká nad Ipľom 86 , 98532 Veľká nad Ipľom
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: info@velkanadiplom.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.velkanadiplom.sk/
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37947770
Komenského 113 , 08271 Lipany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: skola@zslipany.edu.sk
Hlavná adresa(URL): https://zslipany.edupage.org/
Správa majetku Sereď, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46439773
Námestie republiky 1176/10 , 92601 Sereď
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: moc.liamg@letanok.sms
Hlavná adresa(URL): http://sms.sered.sk/
Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37836757
Ul. Komenského 1136/36 , 92601 Sereď
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zussered@azet.sk
Hlavná adresa(URL): https://zussered.sk/
Základná škola Juraja Fándlyho
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37839918
Ulica Fándlyho 763/7A , 92601 Sereď
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: riaditel@zsjfsered.sk
Hlavná adresa(URL): https://zsjfandlyhosered.edupage.org/
Základná škola Jana Amosa Komenského
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37836706
Ulica Komenského 1227/8 , 92601 Sereď
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zskomsered@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://zskomsered.edupage.org/
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37839977
Dionýza Štúra 2116 , 92601 Sereď
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: ms.dstura@azet.sk
Hlavná adresa(URL): http://msdsturasered.sk/
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37839993
Komenského 1137/37 , 92601 Sereď
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: mskomsered@azet.sk
Hlavná adresa(URL): https://mskomenskehosered.edupage.org/
Obec Sučany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00316938
Námestie SNP 31 , 03852 Sučany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: sekretariat@sucany.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sucany.sk/
Mesto Sabinov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00327735
Námestie slobody 57 , 08301 Sabinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: msu@sabinov.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.sabinov.sk/
Mesto Fiľakovo
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00316075
Radničná 562/25 , 98601 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: mesto@filakovo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.filakovo.sk/index.php/sk/
Verejnoprospešné služby
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30232392
Farská lúka 250/3 , 98601 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: vpsfil@vpsfilakovo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/organizacie-a-spolocnosti/verejnoprospesne-sluzby-mesta-filakovo
Hradné múzeum vo Fiľakove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42013241
Hlavná 632/14 , 98601 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: muzeum@hradfilakovo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.hradfilakovo.sk/
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828860
Školská 1 , 98616 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zsfilakovo@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://zsskolfi.edupage.org/
Základná škola Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Koháry István Alapiskola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828878
Mládežnícka 7 , 98614 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: sekretariat@koharysuli.sk
Hlavná adresa(URL): https://zsmfilakovo.edupage.org/
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828843
Farská lúka 64/A , 98601 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zs.farskaluka.filakovo@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://zsfarfi.edupage.org/
Základná škola Lajosa Mocsáryho s vyučovacím jazykom maďarským - Mocsáry Lajos Alapiskola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37828851
Farská lúka 64/B , 98601 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: mocsary25@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://mocsaryai.edupage.org/
Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37833651
Záhradnícka 2a , 98601 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zusfilakovo@gmail.com
Hlavná adresa(URL): http://zusfilakovo.sk/
Mestské kultúrne stredisko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00045543
Námestie slobody 767/30 , 98601 Fiľakovo
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: msks@filakovo.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.kultura.filakovo.sk/
Mesto Senica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00309974
Štefánikova 1408/56 , 90525 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: primator@senica.sk
Hlavná adresa(URL): https://senica.sk/
Centrum voľného času
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00400106
Sadová 646/8 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: cvc.senica@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://cvcsenica.edupage.org/
Materská škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37840550
L. Novomeského 1209/2 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: materskaskola@mssenica.sk
Hlavná adresa(URL): https://materskaskolasenica.webnode.sk/
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34028218
V. Paulínyho-Tótha 32 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zs1senica@gmail.com
Hlavná adresa(URL): https://zs1senica.edupage.org/
Základná umelecká škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37838563
Vajanského 27/4 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: info@zus-senica.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.zus-senica.sk/
Mestské kultúrne stredisko Senica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00514071
Nám. oslobodenia 11/17 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: riaditel.msks@senica.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.msks.senica.sk/
Mestský podnik služieb spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31424287
Hviezdoslavova 477 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: mpssenica@mpssenica.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.mpssenica.sk/
Poliklinika Senica n.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36084212
Sotinská ul. 1588 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: riaditel@poliklinikase.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.poliklinikase.sk/
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44525371
Tehelná 1152/53 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: sprava@rsms.sk
Hlavná adresa(URL): https://rsms.sk/nova/
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34028226
Komenského 959 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: riaditel@dvojka.sk
Hlavná adresa(URL): https://dvojkasenica.edupage.org/
Základná škola s materskou školou
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42399769
J. Mudrocha 1343/19 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: zssmssenica@4zs.sk
Hlavná adresa(URL): https://zsmudrochova.edupage.org/
Základná škola
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31827705
Sadová 620 , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: info@zs3senica.sk
Hlavná adresa(URL): https://zs3senica.edupage.org/
Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 53478495
Štefánikova 1318/69A , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: info@spms.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.spms.sk/
Zariadenie sociálnych služieb Senica n.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36084603
Štefánikova 1598/11B , 90501 Senica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: riaditelka@zsssenica.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.zsssenica.sk/
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00149683
Janka Borodáča 662/18 , 08301 Sabinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: riaditel@kulturnestredisko.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.kulturnestredisko.sk/
Mesto Lipany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00327379
Krivianska 1 , 08271 Lipany
Kód NUTS: SK
Slovensko
Email: sekretariat@lipany.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.lipany.sk/
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Slovenské centrum obstarávania
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42260515
Podzámocká 67/6 , 97201 Bojnice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Súderová
Telefón: +421 914341331
Email: suderova@i-sco.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://i-sco.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie - PSO122
Referenčné číslo: PSO122
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 702 431,02 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 702 431,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Áno
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu - Súťažné podklady časť B - Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Použije sa EA podľa §54 zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky vykonania elektronickej aukcie sú presne definované v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.10.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 14.10.2022 14:30
Miesto: Ponuky sa budú otvárať elektronicky na adrese kontaktného miesta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.09.2022