Pletené svetre a šály

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
60.855,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.12.2021 12:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.11.2021
  Dátum zverejnenia:
04.11.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kováčová
Telefón: +421 961054046
Email: katarina.sikulova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.minv.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pletené svetre a šály
Referenčné číslo: ZsNH_17_2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
18235200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Sveter pánsky
Sveter pánsky je zelenej farby PANTONE 19-0415 TPX vyhotovený z materiálu 100 % bavlna.
Sveter slúži ako formálna náhrada saka, napr. pri práci v kancelárii v zimných mesiacoch. Je vyrobený z pleteniny so zosilnenou väzbou na plochom pletacom stroji delenia 12. Strih je rovný, polopriliehavý. Dĺžka svetra pod líniu bedrovej jamy, aby sveter chránil celý chrbát. Manžety rukávov, pás a stojačik tvorí pružný tvarovací patent. Spodná časť stojačikového goliera je podšitá, aby sa zabránilo jej oteru a vytváraniu žmolkov. Diely sú pletené s pevným okrajom a zočité pružným retiazkovým stehom. Sveter sa zapína na zips po celej dĺžke. Na predných dieloch sú umiestnené príručné vrecká na zips. Na ľavom polpredku v oblasti srdca je zelená výšivka loga lipovej ratolesti.
Svetre sa dodávajú vo veľkostiach S, M, L, XL, XXL a XXXL. Každý sveter je označený tkanou etiketou, na ktorej sú nasledovné údaje: názov výrobcu, rok výroby, materiálové zloženie a ošetrovacie symboly. Sveter je balený v polyetylénovom obale.
Sveter dámsky
Sveter dámsky je zelenej farby PANTONE 19-0415 TPX vyhotovený z materiálu 100 % bavlna.
Sveter slúži ako formálna náhrada saka, napr. pri práci v kancelárii v zimných mesiacoch. Je vyrobený z pleteniny so zosilnenou väzbou na plochom pletacom stroji delenia 12. Strih je priliehavý, so ženským tvarovaním. Dĺžka svetra pod líniu bedrovej jamy, aby sveter chránil celý chrbát. Manžety rukávov, pás a stojačik tvorí pružný tvarovací patent. Spodná časť stojačikového goliera je podšitá, aby sa zabránilo jej oteru a vytváraniu žmolkov. Diely sú pletené s pevným okrajom a zočité pružným retiazkovým stehom. Sveter sa zapína na zips po celej dĺžke. Na predných dieloch sú umiestnené príručné vrecká na zips. Na ľavom polpredku v oblasti srdca je zelená výšivka loga lipovej ratolesti.
Svetre sa dodávajú vo veľkostiach XS, S, M, L, XL, XXL a XXXL. Každý sveter je označený tkanou etiketou, na ktorej sú nasledovné údaje: názov výrobcu, rok výroby, materiálové zloženie a ošetrovacie symboly. Sveter je balený v polyetylénovom obale.
Šál pre lesníkov
Šál čierny
Šál pre lesníkov je zelenej farby PANTONE 19-0415 TPX vyhotovený z materiálu o zložení 50 % bavlna a 50 % akryl.
Šál čierny je čiernej farby PANTONE 19.1102 TPX vyhotovený z materiálu o zložení 50 % bavlna a 50 % akryl.
Šály sú pletené obojlícnou väzbou s vyradenými ihlami v prednom lôžku 6:1. Koniec šálu je odretiazkovaný na pletacom stroji a tri strany sú pletené s pevným okrajom. Rozmery šálu sú 160 x 25 cm. Každý šál je označený tkanou etiketou, na ktorej sú nasledovné údaje: názov výrobcu, rok výroby, materiálové zloženie a ošetrovacie symboly. Šál je balený v polyetylénovom obale.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
60 855,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.12.2021 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Všetky ďalšie informácie (vrátane príloh) sú zverejnené vo Výzve na predloženie ponuky na stránke MV SR:
https://www.minv.sk/?jednoduche-zakazky&sprava=vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-pletene-svetre-a-saly
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.11.2021