Obnova a prevádzkovanie kúpaliska Neresnica Zvolen

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Obnova a prevádzkovanie kúpaliska Neresn Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha VI Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha Va _Opis _ obrázky o kúpalisku Príloha 
  Príloha V Opis predmetu obstarania Príloha 
  Príloha IV Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovaní ponuky Príloha 
  Príloha III Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže Príloha 
  Príloha IIa _ Hodnotiace kritériá Príloha 
  Príloha II Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Priloha Ia _ 2.2-Supis_NM_Kupalisko Príloha 
  Priloha Ia _ 2.1-Supis_HM_Kupalisko Príloha 
  Príloha I Koncesna_zmluva Príloha 
  Súťažné podklady - Koncesná dokumentácia Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.