ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T..

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 21.01.2022 - 59019-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 21.01.2021 - 59019-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy zo dňa 10.01.2022_zmena lehoty na predkladanie ponúk - 59019-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy vysvetlenia SP zo dňa 27.12.2021 - 59019-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 27.12.2021 - 59019-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 59019-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 59019-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.