Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo - "Nákup školského nábytku - stoly a stoličky - I. " (NOVÁ)

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - EZ/05/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 4 - Špecifikácia predmetu zákazky - EZ/05/2022 Príloha 
  Príloha č. 3 - Návrh Kúpna zmluva - EZ/05/2022 Príloha 
  Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií - EZ/05/2022 Príloha 
  Príloha č. 1 - Vyhlásenie uchádzača - EZ/05/2022 Príloha 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.