Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava č. 1_Cast c.1_Priloha c. 5 SP_ZoD - Stavebné práce Podjavorinska_max. lehota zhotovenia - 32785-MSP Príloha 
  Vysvetlovanie 03_PSK_Podjavorinska_Lomnicka_všetkým záujemcom - 32785-MSP Vysvetlenie  
  Vysvetlovanie 02_PSK_Podjavorinska_Lomnicka_všetkým - 32785-MSP Vysvetlenie  
  Oprava č. 1 SP_PSK_SOS_Podjavorinska_ Presov_SS Stara Lubovna_Lomnicka_nadlimit_uverova príslub- 32785-MSP Súťažné podklady 
  Oprava Oznamenia c. 1_CORRIGENDUM_lehoty - 32785-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vysvetlovanie 01_PSK_Podjavorinska_Lomnicka_všetkým záujemcom - 32785-MSP Vysvetlenie  
  Vybavenie ziadosti o napravu c.1_PSK_Podjavorinska_Lomnicka_vsetkym zaujemcom - 32785-MSP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oznamenie_o_vyhlaseni _VO_UVO_vestnik_32785-MSP - Procurio-12/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy_k_SP - Procurio-12/2021 Príloha 
  Priloha c. 1 SP_PD - Procurio-12/2021 Príloha 
  SP_PSK_SOS_Podjavorinska_ PO_SS SL_Lomnicka - Procurio-12/2021 Súťažné podklady 
  Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_EU_vestnik_2021-OJS133-352610-sk - Procurio-12/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.